Digitaliserat

Här publicerar vi saker ur KB:s samlingar som digitaliserats. Undantagen är audiovisuellt material, som du hittar i SMDB (Svensk mediedatabas), och dagstidningar, som du hittar i tjänsten tidningar.kb.se.

E-books on demand

2 197 stycken (175 nya) | 2015-12-02

https://regina.kb.se/F?func=find-c&charconv=default&ccl_term=wpb=(eod)

http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=db%3aeod

 


Exempel på nya digitaliserade filer:

https://regina.kb.se/F?func=find-c&charconv=default&ccl_term=wpb=(eod)%20and%20(wca=(20160209)%20or%20wca=(20160210))

http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=db%3aeod+AND+(bdat%3a20160208+OR+bdat%3a20160209)

https://regina.kb.se/F?func=find-c&charconv=default&ccl_term=wpb=(eod)%20and%20wca=(20151202)&local_base=PAC01

http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=db%3aeod+AND+bdat%3a20151201

Till sidans topp

Digitaliserade kartor

317 stycken (-) | 2015-10-20

http://regina.kb.se/F?func=find-c&ccl_term=wxz=(kbdkart)

http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=H8XX%3akbdkart


Exempel på nya digitaliserade filer:

http://regina.kb.se/F?func=find-c&charconv=default&ccl_term=wxz=(kbdkart)%20and%20wca=(201509*)&local_base=PAC01

http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=h8xx%3akbdkart+AND+bdat%3a201509*

Das heutige Europa. Politisk karikatyrkarta över Europa. Digitalt faksimil Stockholm Kungliga biblioteket 2014. Gäfvert, Björn., Humoristiska kartor med politisk udd. I: Landet under dina ögon. Stockholm : Kungl. biblioteket, 2006. (Kungliga bibliotekets utställningskatalog ; 149) S. 52-54-

Das heutige Europa. Politisk karikatyrkarta över Europa. Digitalt faksimil Stockholm Kungliga biblioteket 2014. Gäfvert, Björn., Humoristiska kartor med politisk udd. I: Landet under dina ögon. Stockholm : Kungl. biblioteket, 2006. (Kungliga bibliotekets utställningskatalog ; 149) S. 52-54


 

Till sidans topp

Bilder

2 318 stycken (11 nya) | 2015-11-09

http://regina.kb.se/F/?func=find-c&ccl_term=wxz=(kbdbild)

http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=H8XX%3akbdbild

Exempel på nya digitaliserade filer:

https://regina.kb.se/F?func=find-c&ccl_term=wxz=(kbdbild)%20and%20wca=(20151110)&local_base=PAC01

http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=h8xx%3akbdbild+AND+bdat%3a20151109


[Porträtt av Augusta Ljungdahl] [Elektronisk resurs]

 

Suecia antiqua et hodierna

NYHET! Nu finns en ny, större databas med gravyrer, teckningar och förarbeten - allt material tillgängligt för sökning och gratis nedladdning. Se suecia.kb.se

Till sidans topp

Handskrifter

182 stycken (11 nya) | 2015-11-09

http://regina.kb.se/F/?func=find-c&ccl_term=wpb=(dihs)

http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=db%3adihs

Exempel på nya digitaliserade filer:

https://regina.kb.se/F/?func=find-c&ccl_term=wpb%3Ddihs+and+wca%3D20151110&local_base=PAC01


http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=db%3adihs+AND+bdat%3a20151109

Antiphonarium et Hymnarium Sanctae Birgittae [Elektronisk resurs] : A 84

Till sidans topp

Statens offentliga utredningar (SOU:erna)

5 958 stycken (447 nya) | 2015-12-02


http://regina.kb.se/sou

http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=db%3asou

Exempel på nya digitaliserade filer:

https://regina.kb.se/F?func=find-c&ccl_term=wpb=(sou)%20and%20wca=(20151202)&local_base=PAC01


http://libris.kb.se/hitlist?d=libris&q=db%3asou+AND+bdat%3a20151201

Till sidans topp

Senast uppdaterad: 2015-10-19
Innehållsansvar: 5958 , e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Digitaliserat

Sveriges nationalbibliotek