Kungliga bibliotekets samlingar består av cirka 18 miljoner objekt som upptar 173 hyllkilometer och närmare 10 miljoner timmar ljud och rörliga bilder.


KB:s bokmagasin 

Söka och beställa

Det mesta i KB:s samlingar går att söka i de två katalogerna Regina och Svensk mediedatabas, SMDB. Du kan också mejla, ringa eller fråga personalen om du behöver hjälp.

Regina

Regina är KB:s katalog för tryckt material och e-publikationer. Här finns även i viss utsträckning handskrifter, kartor, bilder och musik- och vardagstryck. I Regina ansöker du om lånekort och beställer fram material från magasinet.


Svensk mediedatabas

SMDB är KB:s katalog för audiovisuellt material. Här finns film, tv, radio, musik och datorspel. Här kan du också skapa ett användarkonto och beställa fram material.


Libris

Libris är en nationell söktjänst med information om titlar från svenska universitets-, högskole- och forskningsbibliotek och ett tjugotal folkbibliotek. Ibland kan det finnas skäl att söka i Libris för att sedan beställa i Regina.


KB ansvarar också, helt eller delvis, för flera andra söktjänster:

Digitaliserade dagstidningar

Digitaliserade dagstidningar finns i stort sett alla nummer av flera svenska dagstidningar. Artiklar som är äldre än 115 år går att se i sin helhet på nätet. Av upphovsrättsliga skäl måstes nyare artiklar läsas i KB:s lokaler i Humlegården i Stockholm.

Digitaliserade kortkataloger

Det mesta av KB:s tryckta material finns i Regina, men en del av det äldre materialet hittar du i Digitaliserade kortkataloger. Söktjänsten bygger på digitaliseringar av gamla katalogkort. 

Tjänsten innehåller följande kataloger:

 • Handskriftsamlingens nominalkatalog
  Alfabetisk katalog över de äldre delarna av KB:s handskriftssamling.
 • Musikkatalogen
  Katalog över bland annat musiktryck.
 • Okatalogiserat tryck
  Alfabetisk katalog över institutioner, organisationer och föreningar som finns i KB:s vardagstryckssamling.
 • Olof Liljesons skivsamling
  Svenska och utländska inspelningar utgivna 1899–1952, samt skivsamlaren Olof Liljesons egna upptagningar på lackskivor av radioprogram och privat material 1938–1948.
 • Plåten
  Tryckt material utkommet fram till och med 1955.
 • Roggebiblioteket
  Katalog över bland annat teologi, klassiska verk samt medicinsk och naturvetenskaplig litteratur.
 • Skillingtryckskatalogen
  Katalog över skillingtryck (visor).

Andra söktjänster

 • Kulturarw är ett arkiv som startades 1997 i syfte att samla in svenska webbsidor.
 • Sondera är en tjänst som tillåter samsökning i Libris, SMDB och de svenska arkivens databas, NAD. 
 • Ediffah är en databas där du kan söka handskrifter i flera bibliotek.
 • SwePub är universitetens och högskolornas katalog för vetenskapliga publikationer.

Relaterad information

Sök i Statens offentliga utredningar (SOU)

Sveriges nationalbibliotek