Pliktleverans

Alla som framställer tryckt material och audiovisuella medier som ska spridas i Sverige är skyldiga att leverera så kallade pliktexemplar. Många berörs också av pliktleverans av elektroniskt material.

För detaljerad information om hur du skickar in pliktexemplar, välj materialtyp i menyn till vänster.

E-plikten gäller fullt ut

Sedan 1 juli 2012 finns en lag om pliktleverans av elektroniskt material. Den gäller för elektroniskt material som tillgängliggörs efter den 31 december 2014. Läs mer på vår sida om e-plikt som du också hittar i menyn till vänster.

Tryckt och audiovisuellt material 

Tryckt material skickas till KB och de sex universitetsbiblioteken i Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund. Audiovisuella medier skickas i ett exemplar till Kungl. bibliotekets Avdelning för digitala samlingar.

KB har samlat in tryckt material sedan 1661.

Information till pliktleverantören återfinns i vänster meny under respektive kategori. Sedan slutet av 1970-talet samlar KB också in audiovisuellt material och elektroniska dokument, samt radio- och tvprogram, film och spel. I tidskriften Biblis finns en artikel om pliktexemplarens historia.

För användare av tryckta pliktexemplar finns mer information.

Syftet med pliktleveranser

Ursprungligen var syftet att kontrollera och kunna censurera vad som skrevs i riket. I modern tid förvaltar och tillhandahåller KB det svenska kulturarvet för forskare och allmänhet.

Alla medborgare har rätt till information och kunskap. Det är numera grundtanken bakom insamlandet av så kallade pliktleveranser. När sju tryckta exemplar samlas och sprids över hela Sverige får medborgarna lättare tillgång till materialet.

Även inom forskning och studier är behovet av källmaterial stort. Pliktexemplaren bidrar till att fylla detta behov. Det är viktigt att vi bevarar yttringar av svenskt liv, svenskt samhälle och svensk kultur till eftervärlden.

Pliktexemplaren utgör också en grund för landets nationalbibliografi och nationaldiskografi.

Senast uppdaterad: 2010-12-06
Innehållsansvar: Boel Larsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Kontakta oss

Film
film@kb.se

Videogram
film@kb.se

Musik- & ljudinspelningar
musik@kb.se

Datorspel & interaktiva medier
bevaraspel@kb.se

Ljudböcker (fonogram)
ljudbocker@kb.se

TV: Riks- & regional-tv
Se denna sida.

TV: Kabel-tv
PL@kb.se

RADIO: Privat radio
PL@kb.se

RADIO: Sveriges Radio
Se denna sida.

Tryckta skrifter
plikt@kb.se

Dagstidningar
Se denna sida.

Elektroniskt material
e-plikt@kb.se

Sveriges nationalbibliotek