Svensk Bokkonst

Svensk Bokkonsts huvudsyfte är att stimulera och inspirera branschen till ökad kvalitet i bokproduktionen.

Bild av Svensk Bokkonst hemsida.

Därför utser föreningen varje år 25 böcker som är föredömligt producerade. På så sätt vill man lyfta fram goda förebilder. Detta är Svensk Bokkonsts viktigaste mål, precis som 1933 när föreningen bildades.

För Svensk Bokkonst är typografin ett medel för kommunikation; den ska inte lägga några hinder mellan text och läsare. Att boken går att läsa är alltså det väsentliga. Därför ska raderna inte vara för långa och avståndet mellan dem ska vara lagom. Det ska råda balans mellan text och vita ytor, och typsnittet ska vara välvalt. Jämnt tryck, bra papper och bra bokbinderi är också viktigt.

Svensk Bokkonst gör ingen absolut definition av bok, men ett krav är att det ska vara en tryckprodukt som inte är en tidning eller en tidskrift. Trycket behöver inte finnas att köpa i bokhandeln, men det ska vara gjort för att läsas.

Begreppet konst hänger nära ihop med hantverkskunnande. "Bokkonst är konsten att åstadkomma en grafisk gestalt som kongenialt överför innehållet i en bok till dess läsare. Här gäller den omärkliga skönhetens och det minsta motståndets lagar: en läslig bok är en vacker bok", står det i Svensk Bokkonsts katalog från 1982.

Senast uppdaterad: 2010-04-12
Innehållsansvar: Linda Sörensen, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Externa länkar

Svensk bokkonsts Webbplats

Svensk Bokkonst på Facebook

Svensk Bokkonst logo.

Sveriges nationalbibliotek