Biblis

Vår vänförening Biblis vill väcka intresse för bokhistoria, bibliografi, bokhantverk och Kungl. bibliotekets samlingar. Tidskriften Biblis är flaggskeppet i verksamheten.

Basen i Biblis verksamhet är publicering, men föreningen ordnar också en rad olika aktiviteter. Många av dem äger rum på KB. Till de stora evenemangen räknas The Georg Svensson Lecture och utdelningen av Berlingpriset.

Biblis har omkring 900 medlemmar, men välkomnar gärna många fler. Som medlem har du chansen att möta likasinnade och odla dina specialintressen. Föreningen vänder sig till alla som är intresserade av bokhistoria, bibliografi, typografi, bokhantverk, förlags- och bokhandelshistoria och boksamlande.
Föreningens historia

I sin nuvarande form är Biblis en ganska ung förening, men den har gamla anor. Biblis föddes 1997 genom en sammanslagning av Föreningen för bokhantverk och Sällskapet Bokvännerna.

Sällskapet Bokvännerna grundades 1946. Verksamheten var koncentrerad kring bokutgivning och föreningens tidskrift Bokvännen.

Föreningen för bokhantverk kan räkna sina anor tillbaka till 1900. Föreningen hade en aktiv programverksamhet och gav ut årsskriften Biblis.

Bokvännerna hade alltså en mer boksociologisk prägel medan bokhantverkarna prioriterade bokens konstnärliga aspekter. Den förening och den tidskrift som blev resultatet av sammanslagningen har fört samman de båda föregångarnas specialiteter och funktioner.

Föreningens namn

Föreningens namn kommer av det smeknamn som KB hade då det låg i Stockholms slott. Det uttalas Bibb-lis. 

Senast uppdaterad: 2015-05-26
Innehållsansvar: Åsa Edström, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Mer om föreningen Biblis

Biblis på Facebook

Tidskriften Biblis

Sveriges nationalbibliotek