KB – nationens minne

Kungliga biblioteket är Sveriges nationalbibliotek och vi samlar i stort sett allt som publiceras i Sverige eller på svenska.

Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek. Sedan den första lagen om pliktleveranser stiftades 1661 har i stort sett alla publikationer som utgivits i Sverige samlats in och numera gäller det även musik, såväl fiktiv som icke-fiktiv film samt radio- och tv-utsändningar. Här sparas allt material för framtida generationer, oavsett innehåll och form – ingenting får kastas. Lagen om pliktleveranser har utökats till att gälla visst e-material och delar av svenska webben.

Våra samlingar består av cirka 18 miljoner objekt och närmare tio miljoner timmar ljud och rörlig bild. Vi har allt ifrån handskrifter och böcker till radiosändningar, filmer och dataspel. 

Samordnar bibliotek

KB samordnar det svenska biblioteksväsendet. Till exempel samlar vi in statistik och fördelar bidrag. Vi administrerar och utvecklar den nationella bibliotekskatalogen Libris, ett viktigt verktyg för landets bibliotek.


Vi är ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt forskningsbibliotek och är en statlig myndighet.

Samlingarna i siffror

KB:s samlingar uppgår till drygt 140 hyllkilometer och närmare tio miljoner timmar ljud och rörlig bild.

Dokument räknas i hyllkilometer

  • Hälften av samlingarna, 70 km, är boksamlingar, dvs. böcker, broschyrer och tidskrifter
  • 30 km är dagstidningar
  • 11 km är vardagstryck
  • 7 km är mikrofilm och mikrofiche
  • 6 km är affischer
  • 5,5 km är kartor och bilder
  • 5 km är handskrifter
  • 0,2 km är musiktryck

Det audiovisuella räknas i timmar

Vi har uppskattningsvis tio miljoner timmar material som består av video- och ljudband, CD och DVD. 2/3 är ljud och resten är video.

I det digitala arkivet fanns det 1 januari 2013 över 4 miljoner timmar, varav 1,8 miljoner timmar är egendigitaliserat.

Senast uppdaterad: 2016-05-04
Innehållsansvar: Peter Axelsson, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Relaterad information

Ladda ner KB:s myndighetsbroschyr i pdf

E-post: info[snabela]kb.se

Växel: 010-709 30 00

Sveriges nationalbibliotek