2017-11-30

Biblioteksbladet uppmärksammar pliktlagstiftningen

Tidningen Biblioteksbladet uppmärksammar i ett reportage situationen på Stockholms universitetsbibliotek och att de önskar upphöra som pliktmottagande bibliotek.

KB har nyligen genomfört en stor studie av pliktlagstiftningen och påpekat att nuvarande lagstiftning har stora brister och behöver uppdateras. Studien överlämnades till Utbildningsdepartementet i september. Här finns studien att läsa för den om vill veta mer.

Länk till artikeln i Biblioteksbladet

Innehållsansvar: Julia Reuter Holmström, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek