Forskning

Enheten för kunskapsuppbyggnad ansvarar för att stödja forskning i myndighetens samlingar.

Affischer beskådas. Foto: jens Östman/KB.

Enheten initierar forskningssamarbeten och gör insatser för extern forskningsfinansiering. Till sin hjälp i detta arbete har enheten ett antal forskarutbildade medarbetare.

Forskarrådet

Enheten samordnar också ett externt råd för att utveckla kontakterna med forskarsamhället – forskarrådet.

 

Jānis Krēsliņš, foto: Jens GustavssonJānis Krēsliņš

1:e bibliotekarie, fil.dr

Jānis Krēsliņš är förste bibliotekarie på Kungl. biblioteket och lägger i sitt arbete fokus på det äldre trycket.

Gå till Jānis Krēsliņš sida.


 
 

Christopher Natzén, foto: jens Gustavsson.Christopher Natzén

senior dokumentalist, fil.dr i filmvetenskap

Christopher Natzén är fil.dr i filmvetenskap. Han disputerade i filmvetenskap vid Stockholms universitet 2010.

Gå till Christopher Natzéns sida.


 
 

Jonas Nordin, foto: Jens Gustavsson.Jonas Nordin

handläggare/forskare, fil.dr, docent i historia

Jonas Nordin är fil.dr och docent i historia. Han har arbetat vid Kungl. biblioteket sedan 2007.

Gå till Jonas Nordins sida.


 
 

Mats Rohdin, foto: Jens Gustavsson.Mats Rohdin

senior dokumentalist, fil.dr i filmvetenskap

Mats Rohdin är fil.dr i filmvetenskap och verksam som senior dokumentalist på Kungl. biblioteket sedan 2009.

Gå till Mats Rohdins sida.

Senast uppdaterad: 2010-03-25
Innehållsansvar: Isabelle Midy, e-post: fornamn.efternamn@kb.se

Sveriges nationalbibliotek